Leer leren en Cito voorbereiding

Deze training is bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8. Met de training willen we leerlingen niet alleen voorbereiden op de (Cito) eindtoets, maar vooral ook op het voortgezet onderwijs. In een klein groepje kun je veel gemakkelijker dan in de klas zien wat een leerling doet en deze bijsturen. De vaardigheden die geoefend worden, zijn leerstrategieën waar veel kinderen in de brugklas moeite mee hebben. Door deze goed aan te leren, kunnen de leerlingen straks een goede start maken op het voortgezet onderwijs. Kinderen leren met elkaar en van elkaar hoe je opgaven aan kunt pakken en waar je eigen aandachtspunten liggen.

Wat kun je leren?
  • Begrijpend lezen
  • Omgaan met meerkeuzevragen
  • Opfrissen van taal- en rekenregels
  • Werken onder tijdsdruk
  • Voorkomen van stress of faalangst

  • Het stukje van de (Cito) toetsvoorbereiding is om te zorgen dat leerlingen tijdens het maken van een toets het beste uit zichzelf kunnen halen. De vaardigheden worden in kleine groepjes aangeleerd en geoefend. Daarnaast is er tijd en aandacht voor individuele verschillen. Uiteindelijk willen we dat iedere leerling zijn toets op een ontspannen manier kan maken en de gelegenheid krijgt om om zijn/haar eigen niveau te presteren. De technieken met betrekking tot leren leren zijn basisvaardigheden, die de kinderen kunnen gebruiken in hun hele verdere schoolloopbaan.

    Wanneer?
    Na de herfstvakantie starten we weer met de volgende "leer leren/(cito)-toetstrainingen" voor groep 7 en groep 8. Vanaf 3 leerlingen gaat een groep van start, maximum aantal kinderen per groepje is 5. De training heeft 11 lessen en vindt plaats op de dinsdag-, woensdag- of donderdagmiddag (m.u.v. de schoolvakanties). Tijdstip is in overleg met de deelnemers, maar in ieder geval in de middag na schooltijd.